Stabilizacja skrzydła bramy

Stabilizację skrzydła bramy stosuje się w celu poprawy własności jezdnych bramy, głównie poprzez wymuszenie ściśle określonego położenia skrzydła bramy oraz jego kierunku otwierania / zamykania. Stabilizacja wykorzystywana jest przede wszystkim w przypadku bram z napędem elektrycznym i możemy podzielić ją na dwa rodzaje, w zależności od typu bramy.

W przypadku bram posesyjnych przesuwnych samonośnych lub samojezdnych, jest określana jako stabilizacja górna skrzydła bramy, realizowana najczęściej za pomocą prowadników rolkowych montowanych do słupka bramy.

W bramach przesuwnych podwieszanych oraz bramach harmonijkowych, stosowana jest stabilizacja dolna skrzydła bramy, która w systemie NIKO oparta jest na czterech wielkościach profili torowych dolnych szyn prowadzących, oznaczonych odpowiednio numerem serii 32.; 33.; 34. oraz 35. Są to stalowe ceowniki (żółty ocynk) montowane w posadzce lub bezpośrednio pod skrzydłem bramy, w których porusza się najczęściej rolka mosiężna lub nylonowa.

Nr serii profilu NIKO (indeks)
Wymiary           dolne szyny prowadzące      
h b s
[mm]
[mm]
[mm]
  Seria 32.0XX 15 15 1,0
  Seria 33.0XX
25 25 2,0
  Seria 34.0XX
40 40 3,0
  Seria 35.0XX
50 60 4,0

 

 

 

1. Dolne szyny prowadzące

 

Dolna szyna prowadząca typ .000 oraz .001 (bez mocowania)

dolna szyna prowadząca 32.000  33.000 34.000  35.000 dolna szyna prowadząca NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. ---  
  Długość szyny 6m
--- 32.000 33.000 34.000 35.000 ---  
  Długość szyny >6m --- 32.001 33.001 34.001 35.001 ---  
  Wymiar B [mm]: --- 15 25 40 60 ---  
  Wymiar H [mm]: --- 15 25 40 50 ---  
  Wymiar s [mm]: --- 1,0 2,0 3,0 4.0 ---  

 


 

Dolna szyna prowadząca .006 oraz .007 (z mocowaniem do wbetonowania)

dolna szyna prowadząca do wbetonowania 32.006  33.006 34.006  35.006 dolna szyna prowadząca do wbetonowania
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. ---  
  Długość szyny 6m
--- 32.006 33.006 34.006 35.006 ---  
  Długość szyny >6m --- 32.007 33.007 34.007 35.007 ---  
  Wymiar B [mm]: --- 50 50 70 70 ---  
  Wymiar H [mm]: --- 37 47 80 90 ---  
  Wymiar D [mm]: --- M5 M5 M6 M6 ---  
  Wymiar b [mm]: --- 15 25 40 60 ---  
  Wymiar h [mm]: --- 15 25 40 50 ---  
  Wymiar s [mm]: --- 1,0 2,0 3,0 4.0 ---  

 


 

Dolna szyna prowadząca .002 oraz .003 (z mocowaniem na kołki nylonowe)

dolna szyna prowadząca 32.002  33.002 34.002  35.002 dolna szyna prowadząca NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. ---  
  Długość szyny 6m
--- 32.002 33.002 34.002 35.002 ---  
  Długość szyny >6m --- 32.003 33.003 34.003 35.003 ---  
  Wymiar B [mm]: --- 15 25 40 60 ---  
  Wymiar H [mm]: --- 15 25 40 50 ---  
  Wymiar D [mm]: --- M5 M5 M6 M6 ---  
  Wymiar s [mm]: --- 1,0 2,0 3,0 4.0 ---  

 


 

 

2. Łuki dolnej szyny prowadzącej:

 

Łuk dolnej szyny prowadzącej 90°

dolna szyna prowadząca dolna szyna prowadząca NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. 35.  
  Bez mocowania
--- 32.C06 33.C07 34.C06 35.C08 35.C10  
  Do wbetonowania --- 32.C16 33.C17 34.C16 35.C18 35.C20  
  Na kołki nylonowe --- 32.C26 33.C27 34.C26 35.C28 35.C30  
  Wymiar R [mm]: --- 650±10 690±15 580±15 770±20 1035±20  
  Wymiar L [mm]: --- 2000 2000 2000 3000 3000  
  Wymiar A [mm]: --- 500 460 500 900 680  

 


 

 

3. Narożniki dolne:

 

Narożnik dolny z rolką prowadzącą (mosiężną lub nylonową)

narożnik dolny .N95 do bram harmonijkowych .N95 .M95 narożnik dolny NIKO narożnik dolny .N95 .M95
  Profil NIKO: 32.000 33.000 33.000 34.002 34.000 35.000 35.000  
  Rolki nylonowe
32.N95 33.N95 33.N85 34.N95 34.N85 35.N95 35.N85  
  Rolki mosiężne 32.M95 33.M95 33.M85 34.M95 34.M85 35.M95 35.M85  
  Wymiar B [mm]: 20 30 35 35 40 40 50  
  Wymiar H [mm]: 140 182 238 242 297 308 368  
  Wymiar L [mm]: 125 160 200 200 255  255 320  
  Wymiar D [mm]: 12 19 19 32 32 50 50  
  Wymiar h [mm]: 125 160 205 205 260 260 320  
  Wymiar l [mm]: 70 80 115 120 125 155 155  
  Wymiar d [mm]: 4,8 5,3 7 7 8,4 8,4 10,5  
  Wymiar s [mm]: 4 5 6 6 8 8 10  

 


 

Narożnik dolny wariant "A" (z rolką prowadzącą mosiężną lub nylonową)

narożnik dolny .N94 typ A do bram harmonijkowych .N94 .m94 NIKO narożnik górny .F94 do bram harmonijkowych
  Profil NIKO: 32. 33. 33. 34.002 34. 35. 35.  
  Rolki nylonowe
32.N94 33.N94 33.N84 34.N94 34.N84 35.N94 35.N84  
  Rolki mosiężne 32.M94 33.M94 33.M84 34.M94 34.M84 35.M94 35.M84  
  Wymiar B [mm]: 20 30 35 35 40 40 50  
  Wymiar H [mm]: 140 182 238 242 297 308 368  
  Wymiar L [mm]: 125 160 200 200 255  255 320  
  Wymiar D [mm]: 12 19 19 32 32 50 50  
  Wymiar h [mm]: 125 160 205 205 260 260 320  
  Wymiar l [mm]: 15 20 20 20 30 30 44  
  Wymiar d [mm]: 4,8 5,3 7 7 8,4 8,4 10,5  
  Wymiar s [mm]: 4 5 6 6 8 8 10  

 


 

Narożnik dolny wariant "B-prawy" (z rolką prowadzącą mosiężną lub nylonową)

narożnik dolny .N97 typ B do bram harmonijkowych .N97 .m97 NIKO narożnik górny .N98  .M98 do bram harmonijkowych
  Profil NIKO: 32. 33. 33. 34.002 34. 35. 35.  
  Rolki nylonowe
32.N97 33.N97 33.N87 34.N97 34.N87 35.N97 35.N87  
  Rolki mosiężne 32.M97 33.M97 33.M87 34.M97 34.M87 35.M97 35.M87  
  Wymiar B [mm]: 20 30 35 35 40 40 50  
  Wymiar H [mm]: 136 180 226 240 290 300 360  
  Wymiar L [mm]: 125 160 200 200 255  255 320  
  Wymiar D [mm]: 12 19 19 32 32 50 50  
  Wymiar h [mm]: 125 160 205 205 260 260 320  
  Wymiar d [mm]: 4,8 5,3 7 7 8,5 8,5 10,5  
  Wymiar e [mm]: 15 15 16 16 30 35 35  
  Wymiar s [mm]: 4 5 6 6 8 8 10  

 


 

 

Narożnik dolny wariant "B-lewy" (z rolką prowadzącą mosiężną lub nylonową)

narożnik dolny .N98 typ B do bram harmonijkowych .N98 .m98 NIKO narożnik górny .N98  .M98 do bram harmonijkowych
  Profil NIKO: 32. 33. 33. 34.002 34. 35. 35.  
  Rolki nylonowe
32.N98 33.N98 33.N88 34.N98 34.N88 35.N98 35.N88  
  Rolki mosiężne 32.M98 33.M98 33.M88 34.M98 34.M88 35.M98 35.M88  
  Wymiar B [mm]: 20 30 35 35 40 40 50  
  Wymiar H [mm]: 136 180 226 240 290 300 360  
  Wymiar L [mm]: 125 160 200 200 255  255 320  
  Wymiar D [mm]: 12 19 19 32 32 50 50  
  Wymiar h [mm]: 125 160 205 205 260 260 320  
  Wymiar d [mm]: 4,8 5,3 7 7 8,5 8,5 10,5  
  Wymiar e [mm]: 15 15 16 16 30 35 35  
  Wymiar s [mm]: 4 5 6 6 8 8 10  

 


 

Rolka prowadząca .M48 (mosiężna) lub .N48 (nylonowa) do zanitowania

rolka prowadząca mosiężna .M48 do zanitowania NIKO 33.N48  33.M48 34.N48 34.M48  35.N48 35.M48 rolka prowadząca .M48 .N48 NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. ---     rolka prowadząca nylonowa .N48
  Nylonowa .N48:
--- --- 33.N48 34.N48 35.N48 ---
  Mosiężna .M48: --- --- 33.M48 34.M48 35.M48 ---
  Wymiar H [mm]: --- --- 34 46 60 ---
  Wymiar D [mm]: --- --- 19 32 50 ---
  Wymiar h [mm]: --- --- 25 36 47 ---
  Wymiar d [mm]: --- --- 8,5 15,2 19,8 ---

 


 

Rolka prowadząca .M49 (mosiężna) lub .N49 (nylonowa) do przykręcenia

33.N49  33.M49 34.N49 34.M49  35.N49 35.M49 rolka prowadząca .M49 .N49 NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. ---     rolka prowadząca nylonowa .N49
  Nylonowa .N49:
--- --- 33.N49 34.N49 35.N49 ---
  Mosiężna .M49: --- --- 33.M49 34.M49 35.M49 ---
  Wymiar H [mm]: --- --- 44 54 83 ---
  Wymiar D [mm]: --- --- 19 32 50 ---
  Wymiar h [mm]: --- --- 26 36 50 ---
  Wymiar d [mm]: --- --- M10 M12 M20 ---

 


 

Rolka prowadząca .M58 (mosiężna) lub .N58 (nylonowa) z mocowaniem na kołek nylonowy

rolka prowadząca .M58 33.N58  33.M58 34.N58 34.M58  35.N58 35.M58 rolka prowadząca .M58 .N58 NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. --- rolka prowadząca nylonowa .N58
  Nylonowa .N58:
--- 32.N58 33.N58 34.N58 35.N58 ---
  Mosiężna .M58: --- 32.M58 33.M58 34.M58 35.M58 ---
  Wymiar H [mm]: --- 17 26 40 55 ---
  Wymiar D [mm]: --- 12 19 32 50 ---
  Wymiar h [mm]: --- 13 21 30 42 ---

 


 

Rolka prowadząca .M00 (mosiężna) lub .N00 (nylonowa) z płytką mocującą

rolka prowadząca .M00 33.N00  33.M00 34.N00 34.M00  35.N00 35.M00 rolka prowadząca .M49 .N49 NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. --- rolka prowadząca nylonowa .N00
  Nylonowa .N00:
--- 32.N00 33.N00 34.N00 35.N00 ---
  Mosiężna .M00: --- 32.M00 33.M00 34.M00 35.M00 ---
  Wymiar B [mm]: --- 22 25 30 38 ---
  Wymiar H [mm]: --- 23 35 50 60 ---
  Wymiar L [mm]: --- 100 160 210 264 ---
  Wymiar D [mm]: --- 12 19 32 50 ---
  Wymiar h[mm]: --- 15 25 36 48 ---
  Wymiar d [mm]: --- 4,8 5,3 6,8 7,5 ---

 


 

 

Rolka prowadząca .M53 (mosiężna) lub .N53 (nylonowa) na kątowniku montażowym

33.N53  33.M53 34.N53 34.M53  35.N53 35.M53 rolka prowadząca .M53 .N53 NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. ---     rolka prowadząca nylonowa .N53
  Nylonowa .N53:
--- 32.N53 33.N53 --- --- ---
  Mosiężna .M53: --- 32.M53 33.M53 --- --- ---
  Wymiar B [mm]: --- 35 35 --- --- ---
  Wymiar H [mm]: --- 43 43 --- --- ---
  Wymiar D [mm]: --- 12 19 --- --- ---
  Wymiar L [mm]: --- 25 25 --- --- ---
  Wymiar h [mm] --- 16 22 --- --- ---
  Wymiar b [mm] --- 43 43 --- --- ---
  Wymiar s [mm] --- 3 3 --- --- ---

 


 

Prowadnik nylonowy .U53 (na kątowniku montażowym)

prowadnik nylonowy na kątowniku 33.U53  32.U53 rolka prowadząca .u53 NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. ---    
  Indeks:
--- 32.U53 33.U53 --- --- ---
  Wymiar B [mm]: --- 55 70 --- --- ---
  Wymiar H [mm]: --- 40 50 --- --- ---
  Wymiar L [mm]: --- 60 80 --- --- ---
  Wymiar b [mm]: --- 12 20 --- --- ---
  Wymiar h [mm] --- 20 26 --- --- ---
  Wymiar s [mm] --- 5 6 --- --- ---

 


 

 

Prowadnik nylonowy .U54 (z mocowaniem na kołek nylonowy)

prowadnik nylonowy .U54 33.U54  32.U54 prowadnik nylonowy prowadnik nylonowy .u54 NIKO
  Profil NIKO: --- 32. 33. 34. 35. ---    
  Indeks:
--- 32.U54 33.U54 --- --- ---
  Wymiar B [mm]: --- 12 20 --- --- ---
  Wymiar H [mm]: --- 15 20 --- --- ---
  Wymiar L [mm]: --- 50 50 --- --- ---

 


 

 

Prowadnik rolkowy .X59 (z płytką mocującą)

prowadnik nylonowy z płytką mocująca .X59 niko 38.X59 prowadnik rolkowy prowadnik nylonowy 38.X59 NIKO
  Profil NIKO: --- --- --- --- --- ---    
  Indeks:
--- 38.X59 --- --- --- ---
  Wymiar B [mm]: --- 42 --- --- --- ---
  Wymiar H [mm]: --- 33 --- --- --- ---
  Wymiar L [mm]: --- 70 --- --- --- ---
  Wymiar D [mm]: --- 38 --- --- --- ---
  Wymiar d [mm]: --- 34 --- --- --- ---
  Wymiar h [mm]: --- 22 --- --- --- ---
  Wymiar b [mm]: --- 6,5 --- --- --- ---
  Wymiar s [mm]: --- 6 --- --- --- ---

 


 

Prowadnik rolkowy podwójny .X65 / .X66 (z płytką mocującą)

prowadnik nylonowy podwójny 38.X65 38.X66 prowadnik rolkowy podwójny niko prowadnik nylonowy 38.X65  38.X66 NIKO
  Profil NIKO: --- --- --- --- ---    
  Indeks:
--- 38.X65 38.X66 --- ---
  Wymiar B [mm]: --- 35 50 --- ---
  Wymiar H [mm]: --- 38 57 --- ---
  Wymiar L [mm]: --- 210 300 --- ---
  Wymiar D [mm]: --- 32 50 --- ---
  Wymiar l [mm]: --- 27/48/53/72 45/75/85/115 --- ---
  Wymiar s [mm]: --- 6 6 --- ---

 


 

Prowadnik rolkowy .X08 / .X09(z mocowaniem na kołek nylonowy)

prowadnik nylonowy 38.X08 38.X09 prowadnik rolkowy niko prowadnik nylonowy 38.X08  38.X09 NIKO
  Profil NIKO: --- --- --- --- ---    
  Indeks:
--- 38.X08 38.X09 --- ---
  Wymiar H [mm]: --- 36 60 --- ---
  Wymiar D [mm]: --- 38 75 --- ---
  Wymiar h [mm]: --- 22 34 --- ---

 


 

pixel