Szynowe systemy asekuracyjne, zabezpieczające osoby pracujące na wysokości przed upadkiem

systemy asekuracyjne NIKO FALL ARREST SYSTEMS

Systemy asekuracyjne NIKO FALL ARREST SYSTEMS są zgodne z normą EN 795: 2012 i CEN /TS 16415: 2013-D, to poziome, sztywne system zabezpieczeń w postaci stalowych szyn tworzących tor jezdny w linii prostej lub łuków, współpracujący z wózkiem jezdnym, będącym przesuwnym punktem kotwiczącym i spełniającym rolę łącznika z ŚOI - Środkami Ochrony Indywidualnej). Wózek jezdny umożliwia swobodne poruszanie się osoby lub osób wzdłuż określonego toru bez konieczności odłączania się od systemu. System ten zabezpiecza przed upadkiem z wysokości osób wykonywających pracę na cysternach, wagonach, transformatorach, pomostach, podestach.
 
Stałe systemy asekuracji NIKO FALL ARREST SYSTEMS składają się z następujących elementów:
- sztywne profile szynowe w odcinkach prostych lub łukach,
- łączniki umożliwiające łączenie odcinków szyn ze sobą lub z łukami,
- uchwyty przeznaczone do montażu szyn i łuków do ściany lub sufitu oraz do konstrukcji stalowej,
- wózki 4-kołowe,
- stopery końcowe, które uniemożliwiają wyjście wózka z profilu szyny.

Zastosowania systemu asekuracji poziomej NIKO FALL ARREST SYSTEMS:
- serwis i konserwacja samolotów, autokarów, cystern, wagonów kolejowych,
- tory bezpieczeństwa w parkach linowych,
- linie zabezpieczające ścianki wspinaczkowe.

 
system akuracyjny NIKO FALL ARREST SYSTEMS stałe systemy asekuracji

systemy asekuracji poziomej

 

Istnieją trzy główne typy systemów torów zabezpieczające przed upadkiem. Pierwszy typ to pojedynczy tor szynowy. Pozwala on na ruch pojedynczej osoby po określonej ścieżce. Drugi typ to system zabezpieczający przed upadkiem z podwójnych szyn równoległych, który pozwala osobom mijać się na torze bez konieczności odłączania się od systemu. Trzeci typ jest podobny do układu suwnicy, szyna poprzeczna zawieszona na dwóch długich szynach równoległych, zawieszonych bezpośrednio do sufitu lub za pomocą wolnostojącej konstrukcji wsporczej.

Szynowe systemy asekuracji mają mniejszy wpływ na operatora podczas jego upadku, w porównaniu z konwencjonalnymi systemami do zabezpieczania przed upadkiem w postaci naprężonych lin. Wynika to z faktu, że są one sztywne i nie zwisają pod ciężarem operatora, co również ogranicza podskakiwanie po upadku. W linowym systemie zabezpieczającym przed upadkiem jedna osoba może upaść innych operatorów. Na sztywnym, szynowym systemie w postaci stalowej szyny toru tak nie jest. Ponadto po upadku na torze w oparciu o stalową szynę nośną system może zostać ponownie użyty natychmiast po kontroli wizualnej i nie wymaga jego wymiany.

Większość systemów szynowego systemu asekuracji chroniących przed upadkiem ma budowę modułową, nie ma ograniczeń co do długości toru i można je przenosić oraz rozbudowywać. Kolejną zaletą systemów szyn zabezpieczających przed upadkiem jest to, że można je montować w różnych konstrukcjach, w tym ścianach, sufitach, dwuteownikach i belkach nośnych, aby zapewnić szeroką bazę zastosowań.


 

W celu prawidłowego zainstalowania system asekuracji poziomej NIKO FALL ARREST SYSTEM konieczne jest określenie odległości między uchwytami szyny. Dozwolona liczba użytkowników w systemie określa maksymalną dopuszczalną odległość między punktami podparcia toru.


a) określenie maksymalnej ilości użytkowników (należy uwzględnić także scenariusze ratunkowe),
b) ocena na podstawie analizy strukturalnej obiektu stanowiącego podparcie dla systemu asekuracji zakładając najgorszy scenariusz, czyli jednoczesny upadek wszystkich osób pracujących w systemie,
c) dla pierwszej osoby użytkującej system należy uwzględnić 12kN obciążenia dynamicznego oraz 1kN dla każdej dodatkowej osoby


Przykład linii asekuracji poziomej z łukiem:

linia sekuracyjna pozioma z łukami
A - maksymalna długość odcinka toru za skrajnym uchwytem szyny
B - maksymalna odległość pomiędzy uchwytami szyny
C - maksymalna odległość uchwytu szyny od łącznika (max 500 mm)
D - maksymalna odległość uchwytu szyny na odcinku prostym od uchwytu na środku łuku (max 1000 mm)

 

stałe systemy asekuracji NIKO z łukami

 

 

Przykład linii asekuracji poziomej w linii prostej z łącznikiem szyn typu .B30

Punkty uchwytów szyny dla toru w linii prostej zaprezentowano na poniższym obrazku. Podane wymiary w tabeli to maksymalne odległości wyrażone w mm. Do połączenia dwóch torów można zastosować łącznik ze wspawaną płytą montażową typ .B30. Odległość między łącznikiem szyn a najbliższym uchwytem szyny nie może przekraczać odległości C.

 

szynowe systemy zabezpieczające przed upadkiem

A - maksymalna długość odcinka toru za skrajnym uchwytem szyny
B - maksymalna odległość pomiędzy uchwytami szyny
C - maksymalna odległość uchwytu szyny od łącznika .B30

 

urządzenia kotwiczące en 795 D

 

 

 

TAGI: systemy asekuracyjne | systemy asekuracji | system asekuracji poziomej | stałe systemy asekuracji | systemy asekuracji poziomej | system asekuracji dachowej | system asekuracji | systemy asekuracyjne na dachach | system asekuracji na dachu |

 

pixel