System NIKO do drzwi i bram przesuwnych podwieszanych

Już na etapie projektowym budowy drzwi lub bramy przesuwnej podwieszanej należy zwrócić szczególną uwagę na takie aspekty jak:

- dobór nośności szyny prowadzącej (maksymalne obciążenie SWL przypadające na jeden metr bieżący toru),
- dobór nośności i typu wózków (dwa wózki na 1 skrzydło, najlepiej 4-kołowe w celu polepszenia jezdności drzwi lub bramy przesuwnej)
- wzmocnienie skrzydła w miejscu połączenia z wózkiem (przy użyciu płytek montażowych do wspawania lub przykręcenia, narożników kątowych),
- rozstaw podpór dla szyny nośnej,
- stabilizacja dolna płata bramy (przy użyciu dolnej szyny prowadzącej i rolek prowadzących),
- ewentualne łączenia szyn nośnych realizować na dedykowanych łącznikach szyn (mufach),
- zabezpieczenie wózków przed wypadnięciem z szyny za pomocą stoperów końcowych,
- ograniczniki ruchu skrzydła bramy (montować w połowie wysokości, najlepiej z amortyzacją sprężynową)
- w przypadku, gdy drzwi lub brama podwieszana ma być docelowo montowana na obiekcie budowlanym lub wprowadzana do obrotu jako wyrób budowlany, wymagane będzie oświadczenie producenta (konstruktora drzwi, bramy) odnośnie dopuszczenia wyrobu budowlanego do jednostkowego zastosowania na obiekcie budowlanym.

Poniżej na rysunku przykładowy schemat bramy przesuwnej podwieszanej w oparciu o system NIKO HELM HELLAS. Montaż jednego skrzydła zaleca się zawsze na dwóch wózkach w odległości 1/6 szerokości płata od brzegu. Taki rozstaw zapewnia optymalne i równomierne obciążenie wózków. Wyważenie płata bramy na trzech wózkach jest praktycznie niemożliwe, takie rozwiązanie doprowadza do przeciążenia i szybszego zużycia wózków.

brama przesuwna podwieszana schemat

 

Na etapie montażu drzwi / bramy przesuwnej podwieszanej należy przede wszystkim zadbać o równomierne obciążenie wszystkich kół wózków oraz ich płynny przesuw, a więc:

- pionowość i poziomość szyny nośnej, brak uskoków na łączeniach szyn;
- pionowość i poziomość płata bramy;
- odpowiednia ilość wózków (2szt na jedno skrzydło) oraz ich rozstaw;
- przestrzegać, aby nie smarować dodatkowym smarem szyny nośnej oraz łożysk wózków.

 

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE ZASTOSOWAŃ SYSTEMU NIKO DO BRAM PRZESUWNYCH PODWIESZANYCH:

 

brama przesuwna podwieszana pojedyncza

Brama przesuwna
podwieszana 1-skrzydłowa

Nr
pozycji:
Liczba
sztuk:
Nazwa
produktu:
Indeks
części:
1. 1  Szyna nośna .000
2. 4  Uchwyt ścienny .B01
3. 2  Wózek 4-kołowy .R91
4. 2  Wspornik do drewnianych skrzydeł .F00
5. 1  Rolka prowadząca .N58
6. 2  Stoper końcowy .X01
7. 1  Dolna szyna prowadząca .000

 


 

brama przesuwna podwieszana podwójna

Brama przesuwna
podwieszana 2-skrzydłowa

Nr
pozycji:
Liczba
sztuk:
Nazwa
produktu:
Indeks
części:
1. 1  Szyna nośna .000
2. 4  Uchwyt ścienny .B01
3. 4  Wózek 4-kołowy .R91
4. 4  Wspornik do drewnianych skrzydeł .F00
5. 2  Prowadnik dolny z rolką .N00
6. 1  Dolna szyna prowadząca .000
7. 2  Stoper końcowy .X01
8. 2  Ogranicznik skrzydła bramy .X02

 


 

brama przesuwna podwieszana podwójna zachodząca

Brama przesuwna podwieszana
2-skrzydłowa na dwóch szynach nośnych

Nr
pozycji:
Liczba
sztuk:
Nazwa
produktu:
Indeks
części:
1. 2  Szyna nośna .000
2. 3  Uchwyt ścienny regulowany .B06
3. 6  Uchwyt szyny regulowany .B04
4. 4  Wózek 4-kołowy .R91
5. 4  Wspornik do drewnianych skrzydeł .F00
6. 1  Prowadnik dolny z rolką .N53
7. 1  Prowadnik dolny nylonowy .U54
8. 4  Stoper końcowy .X01
9. 2  Ogranicznik skrzydła bramy .X02

 


 


brama przesuwna podwieszana podwójna

Brama przesuwna podwieszana
4-skrzydłowa na dwóch szynach nośnych

Nr
pozycji:
Liczba
sztuk:
Nazwa
produktu:
Indeks
części:
1. 2  Szyna nośna .000
2. 5  Uchwyt ścienny regulowany .B06
3. 10  Uchwyt szyny regulowany .B04
4. 8  Wózek 4-kołowy .R91
5. 8  Wspornik do drewnianych skrzydeł .F00
6. 4  Prowadnik dolny z rolką .N00
7. 2  Ogranicznik skrzydła bramy .X02
8. 4  Stoper końcowy .X01
9. 8  Pochwyt bramowy .400
10. 1  Dolna szyna prowadząca .000

 


 

brama przesuwna podwieszana trzy skrzydłowa

Brama przesuwna podwieszana
3-skrzydłowa na dwóch szynach nośnych

Nr
pozycji:
Liczba
sztuk:
Nazwa
produktu:
Indeks
części:
1. 2  Szyna nośna .000
2. 3  Uchwyt ścienny regulowany .B66
3. 6  Uchwyt szyny regulowany .B04
4. 6  Wózek 4-kołowy .R91
5. 6  Wspornik do drewnianych skrzydeł .F00
6. 3  Prowadnik dolny z rolką .N53
7. 2  Ogranicznik skrzydła bramy .X02
8. 4  Stoper końcowy .X01
9. 6  Pochwyt bramowy .400
10. 2  Dolna szyna prowadząca .000

 


 

brama przesuwna podwieszana trzy skrzydłowa

Brama przesuwna podwieszana
3-skrzydłowa na trzech szynach nośnych

Nr
pozycji:
Liczba
sztuk:
Nazwa
produktu:
Indeks
części:
1. 3  Szyna nośna .000
2. 4  Uchwyt ścienny regulowany .B66
3. 12  Uchwyt szyny regulowany .B04
4. 6  Wózek 4-kołowy .R91
5. 6  Wspornik do drewnianych skrzydeł .F00
6. 3  Prowadnik dolny z rolką .N53
7. 2  Ogranicznik skrzydła bramy .X02
8. 6  Stoper końcowy .X01
9. 6  Pochwyt bramowy .400
10. 1  Dolna szyna prowadząca .000
11. 2  Prowadnik dolny z rolką .N00

 


 

Zdjęcia bram przesuwnych podwieszanych wykonanych na systemie NIKO HELM HELLAS:

bramy przesuwne podwieszane

brama przesuwna podwieszana

brama podwieszana

brama podwieszana przesuwna

bramy podwieszane

bramy podwieszane przesuwne

TAGI:  | bramy podwieszane | brama podwieszana | brama przesuwna podwieszana | bramy przesuwne podwieszane | projekt | schemat | drzwi | przesuwne | podwieszane |

pixel