Norma Europejska EN 1527 (Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych - Wymagania i metody badań) określa wymagania dla uruchamianych ręcznie systemów konstrukcji drzwi przesuwnych oraz drzwi składanych dwuskrzydłowych i wieloskrzydłowych dla obiektów przemysłowych i mieszkaniowych. Objęte normą badania cykliczne, badania na obciążenie statyczne, badania tarcia początkowego i odporności na korozję dotyczą wyłącznie okuć i bieżni (systemu podwieszanego).

Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy drzwi przesuwnych narożnikowych i lekkich drzwi przesuwnych toczących się dołem.

Deklaracja producenta NIKO - HELM HELLAS SA odnośnie klasyfikacji systemu podwieszanego wg normy EN 1527 - pobierz plik PDF

W przypadku, gdy drzwi / brama podwieszana lub harmonijkowa, zbudowana na elementach systemu podwieszanego NIKO ma być docelowo montowana na obiekcie budowlanym lub wprowadzana do obrotu jako wyrób budowlany, wymagane będzie oświadczenie producenta (konstruktora drzwi / bramy) odnośnie dopuszczenia wyrobu budowlanego do jednostkowego zastosowania na obiekcie budowlanym.

 

 

deklaracja NIKO odnośnie normy EN 1527

pixel